Ny krissida på internet om olyckor

Nu får Västmanland en egen krissida på internet. Där ska det finnas information vid exempelvis en katastrof eller större trafikolycka.

Webbsidan är till för att länsborna ska få mer information än det som ryms i media, från till exempel räddningstjänst, polis och kommuner.

- Oftast är det så att både radio och tidningar och sådant ger en ibland ytlig bild till händelsen ifråga. Här kan man förhoppningsvis få en fördjupad bild om vad som händer, säger Hans Spets som är försvarsdirektör på länsstyrelsen i Västmanland.

Arbetet med sidan hade redan påbörjats när tsunamikatastrofen inträffade, men det var ändå så pass tidigt att man beslöt att försöka nå ut med information på andra sätt.

Liknande sidor byggs i hela landet och framöver ska det också komma en krissida som gäller nationellt. Det hela grundar sig på ett uppdrag från regeringen.