Vägverket ger svar om borttagen parallellväg

Familjen Jansson i Bodarne, 1 mil norr om Virsbo utmed riksväg 66, hotar med att överklaga Vägverkets arbetsplan för en mötesfri landsväg på 66:an. Orsaken är att familjen kräver en ny väg för gårdens behov, byggd parallellt med riksvägen. Nu förklarar Vägverket varför parallellvägen inte längre finns med i arbetsplanen.

Vägverket förklarar nu att den arbetsplan som skall fastställas av huvudkontoret i Borlänge enbart gäller vajerräckena på vägen, viltstängsel och en rad väntplatser för korsning av riksvägen. Dessutom finns några parallellvägar vilka byggs för att minska antalet utfarter på vägen, liksom en cykelbana sista milen in til Fagersta.

Men familjen Janssons 500 meter långa parallellväg från den egna fastigheten fram till Trummelsbergsvägen finns inte med. Det förklarar projektledaren Göran Andersson med att familjens förslag till dragning av vägen skulle innebära en flyttning av bostadshuset till en kostnad av två miljoner kronor.