Folkets Park i Skinnskatteberg överges av kommunen

Föreningen Folkets Park i Skinnskatteberg betalar nästan 100000 kronor i el varje år. Men när man vill gå från värme via direktverkande el till bergvärme förhåller sig kommunen iskall.

Först fick föreningen nej på ett önskat borgensåtagande, vilket bankerna krävde för att låna ut dom nödvändiga pengarna, och nu riskerar man ett nej till kommunalt bidrag på 30 procent vilket Statliga Boverket kräver för att ge stöd. Ingvar Nordkvist är ordförande i Folkets Park föreningen och han tycker att kommunens agerande är trist.

- Vi fanns ju med i en utredning om hur man skulle lösa uppvärmningsfrågorna i samlingslokaler i kommunen - vare sig de var lokala eller föreningsägda. Men trots att vi lämnade in rader av handlingar tegs det hela ihjäl, säger han.

Och Boverkets krav på 30 procent kommunala bidrag kommer vi inte runt.

- Får vi inte de 173 000 kronorna får vi inte heller 320 000 från Boverket.

Själva skulle föreningen stå för 20 procent eller 120 000 kronor. På måndag avgörs frågan i kommunfullmäktige, men kommunalrådet Måna Mattsson konstaterar att kommunens ekonomi idag är sådan att man måste se över alla utgifter och det är därför som kommunstyrelsen säger nej till bidraget.

Hon anser dessutom att föreningen, genom att aldrig bestämma sig vilken typ av värmesystem man skulle välja, förhalade frågan så länge att de tididigare bidragsmöjligheterna försvann.