Underkända kemisalar i Västmanlands län

Många av landets kemisalar måste åtgärdas. Det menar Arbetsmiljöverket som har inspekterat 498 kemisalar i svenska skolor.

Av de undersökta skolsalarna blev alla utom 16 underkända. Här i länet fick samtliga 12 inspekterade kemisalar underkänt.

- Det är indikationer på att man måste vidta förbättrings-åtgärder för att höja säkerheten i samband med kemilaborationer. Det säger Britt-Marie Henriksson, arbetsmiljöinspektör och en av dem som besökt västmanländska kemisalar.

Främst har Arbetsmiljöverket tittat på riskbedömningar. Bland annat då hur kemikalierna hanteras, vilka skyddsåtgärder som finns och vad man gör om det händer någon olycka.

- Den upplevelse jag har är att engagemanget är stort, att man jobbar med frågorna. Men det finns en hel del kvar att jobba med, säger Henriksson.