Gropig väg genom Köping ska jämnas till

1:32 min

Den nya asfaltbeläggningen på Bergslagsvägen genom Köping är guppig och gropig. Trafikverket är inte heller nöjda och diskuterar med leverantören hur den nyligen omgjorda vägen bäst ska jämnas till.

Trafikverket, som ansvarar för vägen, har byggt om den för att öka trafiksäkerheten. De har också smalnat av den.

Tanken var att vägen skulle få karaktären av en stadsgata i stället för genomfartsväg.

En entreprenör hyrdes in för att göra jobbet. Då lades ny asfalt som många köpingsbor och genomresande tycker är ojämn.

Inte heller hos Trafikverket är man nöjd med resultatet.

– Problemet är att beläggningen inte blivit helt jämn. Vi för en dialog med vår leverantör hur det här problemet ska åtgärdas, säger Lars Dahlman, investeringchef för Trafikverket Mälardalen.

Det är inte vanligt att nya vägbeläggningar får ett så här dåligt resultat. Förmodligen dröjer det fram till våren eller försommaren innan vägen jämnats ut.

– Är det kall årstid är det inte särskilt lämpligt att göra beläggningsarbeten, säger Lars Dahlman.