Många lektioner utan bröstsim i simskolan

4:23 min

De flesta barn i Västerås Simsällskaps simskola har gått igenom minst 24 lektioner för en kostnad av 1 800 kronor innan de får testa bröstsim. Christin Söderberg, som är simkunnighetsansvarig på VSS, försvarar den långa vägen fram till det klassiska simsättet.

Västerås Simsällskaps simskola, som är ett alternativ till den kommunala simskolan, kostar 900 kronor per barn och termin.
Vissa föräldrar har reagerat på att barnen får gå igenom så många lektioner i simskolan utan att ens få lära sig bröstsimmets grundprinciper.

– Jag tror att det är mer föräldrarna som har förväntningar att barnen kan simma när de simmar bröstsim, men i vår värld, i min värld, är man faktiskt simkunnig också om man kan simma ryggsim, säger Christin Söderberg på VSS. 

Målet för de två första nivåerna är lågt satt. Ingenstans är det tänkt att barnen ska lära sig simma på mage. I stället är målet för den andra nivån satt vid att de flesta barnen ska klara att ta sig fram på rygg 10 meter i den grunda simskolebassängen.

Men anledningen till den långsamma - och dyra - vägen fram till att lära sig bröstsim är väl genomtänkt, menar Christin Söderberg.

– Vi har valt att börja med ryggsim eftersom ryggsim är lättare att jobba med motoriskt när man är yngre, säger hon och berättar att man har valt att ta in barn från fyra års ålder i verksamheten och att barn i den åldern har svårt att synkronisera sina arm- och benrörelser. 

– Barn i den åldern har väldigt, väldigt svårt att lära sig bröstsim motoriskt sett.

Är er simskola effektiv?

– Vi anser att det är effektivt, för kan man lära sig ryggsim, som vi använder oss av som första simsätt, så har man fria luftvägar och kan slappna av på rygg, och då är det mycket lättare att vända sig om och ligga på mage, säger Christin Söderberg. 

Christin Söderberg avvisar helt eventuella misstankar om att den långsamma utbildningstakten är ett sätt för VSS att tjäna pengar.

– Det hoppas jag verkligen inte att folk tror. Vi har ju våra mål vi jobbar efter, och vårt mål är att barn ska bli simkunniga. Sedan spelar det egentligen inte så stor roll vilken sida barnen simmar på, om de simmar på mage eller på rygg.