Västerås granskar sina upphandlingar

Västerås stad har granskat sig själva för att se om deras upphandlingar genomförs på rätt sätt. Granskningen visade att samarbetet inom kommunen borde fungera bättre och att kommunen saknar en effektiv strategi för upphandlingar.

Västerås stad och deras bolag upphandlade varor och tjänster för cirka 5 miljarder kronor 2012.

Granskningen var upphandlingar av kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, styrelsen för Konsult och Service, äldrenämnden, proAros, barn- och ungdomsnämnden, Mälarenergi AB och Bostads AB Mimer.