Elever hjälper varandra att klara tonåren

3:06 min

När unga som mår psykiskt dåligt kommer till psykiatrin kan det redan vara för sent, insatser måste komma mycket tidigare. De tycker författaren och journalisten Alfred Skoglund, som vi kunde höra tidigare i veckan. För att hjälpa unga som är i farozonen måste de få hjälp redan i skolan. 

Organisationen Here 4 U finns på skolor runt om i Västerås. I Here 4 U engagerar sig eleverna för att hjälpa andra elever. Det kan handla om ta kontakt med någon som är ensam eller försöka se till att alla känner sig trygga i skolan. Dessutom ordnar de aktiviteter för att göra skolan till en roligare plats att vara på. 

Nadda Halili, Adis Sabic och Sita Baiati är alla tre aktiva i Here 4 you. 

– Vi visar att vi är here for you, om det är en elev som är ensam och behöver oss. Det kan handla om vad som helst. Att du har pojkvänsproblem, att det är jobbigt hemma eller i klassrummet, säger Sita Baiati. 

Upplever du att det är många som mår psykiskt dåligt?

– Det finns de som mår dåligt och inte vill komma till skolan för att det är för tungt att vara här. Vi försöker se de som inte kommer till oss med sina problem, de behöver ofta oss särskilt mycket, säger Adis Sabic.

Var går de elever inte går till er eller kurtorn?

– Ingenstans tror jag. De håller sig för sig själva tror jag, tills det brister, säger Sita Baitai.

Ing-Marie Ragnarsson är kurator på Carlforskagymnasiet Västerås, och hon upplever att det är många elever som behöver hjälp. 

– Vi har många unga som mår dåligt. Det kan vara en situation i hemmet eller skolan, i vissa fall kan det leda till att de missar skola. Följden kan bli att de hamnar efter i skolan eller bli utan CSN, vilket gör det hela ännu svårare, säger Ing-Marie Ragnarsson.

Vad kan ni göra för att hjälpa till?

– Genom stödsamtal men vi kan också hjälpa dem att komma i kontakt med BUP eller vuxenpsyk. Vi är ju en första instans, så vi är främst rådgörande. Det kan kännas otillräckligt ibland, men jag hoppas att det vi gör kan nå eleverna och hjälpa dem, säger Ing-Marie Ragnarsson.