Strandkant vid kyrkogård i Arboga förstärks

Kyrkogården i Arboga ska räddas genom att stranden förstärks med sten. Det står klart sedan den senaste geotekniska undersökningen blivit klar. Man har nu försäkrat sig om att det ändrade vattenflödet inte skapar risk för ras på motsatt sida av ån, där kommunen äger marken.

Men den risken är försumbar, enligt konsulten som gjort undersökningen.

Det är Svenska kyrkan som står för bygget och inom några dagar kommer det att bli möjligt att lägga anbud på arbetet, som beräknas börja i vinter.

Arbetet beräknas vara klart i mars.

Fram tills dess är kyrkans anställda fortsatt förbjudna att sköta de gravar som ligger närmast ån - det handlar om 215 gravar.