Elev på Design & Construction College avstängd

3:48 min

Ledaren för de totalt åtta elever, som misstänks för flera allvarliga brott på Design & Construction College byggprogram nu i höst, har stängts av. I tisdags fick skolan tillkalla polis när den 18-årige mannen ändå kom till skolan och var hotfull.

Den avstängda eleven återkom till skolan i tisdags, arg och hotfull efter att ha blivit avstängd. Skolan fick ringa polisen, skriver

– Det kanske kan vara början på en upplösning, kommenterar Eva Stormgaard.

– Det är ju ändå så att det är brott som de här ungdomarna begår och det är ju polisen som ska utreda dem. Vad vi kan göra är att skydda personal och elever, och, naturligtvis, att jobba med den goda verksamhet som vi har till 99 procent. 

En anlagd brand, en dödsfälla i form av ett lös skruvat trappsteg som orsakade att en pojke skadades och kaffe som preparerats med något okänt är exempel på oroligheter på skolan. Efter händelserna har rektor Eva Stormgaard i ett försök att skapa ordning alltså stängt av ledaren för de åtta ungdomar på skolans byggprogram som misstänks för brotten.

– Det här är bara en liten grupp och de ska inte få lov att förstöra för alla andra, säger Eva Stormgaard.

– Vi har skickat varningar till dem som gjort saker, där vi talar om vad som blir nästa led i kedjan, och nästa led är att man blir förflyttad till en annan skola. Om inte heller det fungerar så riskerar man avstängning, i första hand kortare, men så småningom också längre tid.

Problemen kretsar kring byggverkstaden, som ligger fem kilometer från skolans huvudbyggnad i Västerås centrum. Rektor Eva Stormgaard har kallat in vaktpersonal till både verkstaden och huvudbyggnaden.

Från polisens sida finns det inte mycket att göra förutom att utreda det som anmäls, säger Hans Nordahl, biträdande chef vid polisens utredningssektion.

– Vi utför förundersökningar. Hur skolan sedan hanterar sin problematik angående elever är inget som polisen kan göra någonting åt, utan det är något för skolan och de sociala myndigheterna.