Älgtorn och pyramid i Skinnskatteberg väcker intresse

1:36 min

Utanför kommunhuset i Skinnskatteberg tronar älgtornet Hasse, ett älgpass på 4 meter. Tornet och spegelpyramiden vid Skogsmästarskolan är gåvor till kommunen.

De nya konstverken väcker intresse säger Anna-Lena Pligg, assistent på kultur och fritid, i Skinnskattebergs kommun.

Vid Skogsmästarskolan på en höjd vid sjön så står nu också en spegelpyramid på plats som konstnären på orten, Oleg Nourpeissov skänkt till kommunen, berättar Arne Hjort, stadsarkitekt i Skinnskattebergs kommun.

Älgtornet Hasse har Juha Pykäläinen från Åland designat, och älgtornet har ett företag byggt och skänkt till kommunen.