Kyrklig begravningsbyrå debatteras på nytt

1:30 min

Vid nästa veckas kyrkomöte ska frågan om församlingar i Svenska kyrkan ska få driva egen begravningsbyrå tas upp igen. Västanfors-Västervåla församling står nu bakom totalt nio begravningsbyråer - trots att kyrkostyrelsen förbjudit det.

En av de som nu vill att kyrkomötet tar upp frågan är Anna Lundblad Mårtensson, politiker i POSK,pPartipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Hon och centerns Karin Perers har skrivit en motion eftersom de vill att kyrkostyrelsen tydliggör gränsdragningen mellan Svenska kyrkans statliga uppdrag att bedriva begravningsverksamhet och näringslivsverksamheten att driva begravningsbyrå.

– Säger man att någonting är förbjudet då bör man också kunna tala om vad det är som är förbjudet, och det är inte definierat idag, säger Anna Lundblad Mårtensson.

Frågan om att församlingar driver begravningsbyrå har debatterats under många år och frågan är inte enkel, varken juridiskt eller politiskt.

Kortfattat kan man säga att två av kyrkans högsta organ - överklagandenämnden och Kyrkostyrelsen - anser att det inte är tillåtet för församlingar att driva begravningsbyrå.

Västanfors-Västervåla församling står bakom nio begravningsbyråer, varav den senaste öppnades i Västerås för bara ett par veckor sedan.

Och för församlingens kyrkoherde Henrik Rydberg är saken glasklar.

– Tvärt emot vad kyrkostyrelsen säger så är rättsläget det att det är tillåtet att driva begravningsbyrå, eftersom det inte finns några undantag i kyrkoordningen. Och det är kyrkoordningen som reglerar vad man får göra, säger han.

Kyrkostyrelsens åsikt ger han inte mycket för:

– Kyrkostyrelsens tyckanden reglerar inte vad man får göra i en församling.

– Det uppfyller liksom inte kraven på vad som är en juridisk tolkning, utan de bara tycker, säger Henrik Rydberg till P4 Västmanland.