Mindre antibiotika skrivs ut i Västmanland

Användandet av antibiotika minskar i alla landsting i Sverige - och det för första gången sedan mätningarna startade år 2010. Det meddelar Smittskyddsinstitutet idag. I Västmanland har användningen minskat med fyra procent.

– Äntligen ser vi resultatet av flera års informations- och utbildningsinsatser för att minska onödig användning av antibiotika, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Västmanland.

Smedjegård är också ordförande i Strama-gruppen i länet, som jobbar för ett minskat användande av antibiotika.

Räknat på hela Sverige är minskningen av antibiotikaanvändningen 8,6 procent.

Den största minskningen står Uppsala och Jönköpings län för, som båda minskat förbrukningen med 12 procent.