Omdebatterade vindkraftsparker nära byggstart

1:25 min

Två omdiskuterade stora vindkraftsprojekt i Västmanland närmar sig nu byggstart. Det gäller 16 vindkraftverk vid Norrberget utanför Sala och 39 vid Målarberget i Norbergs kommun.

Företaget VKS Vindkraft sammanställer nu det sista innan man ansöker om tillstånd att bygga, enligt projektledaren Fredrik Sander.

– Vi lämnar inte in en tillståndsansökan om inte vår bedömningenär att den blir godkänd, säger VKS Vindkrafts projektledare Fredrik Sander.

Det som återstår är miljökonsekvensbeskrivningarna. Sedan lämnar VKS Vindkraft in tillståndsansökningarna till Länsstyrelsen i Uppsala, där miljöprövningsdelegationen finns.

För Målarberget går ansökan troligen in redan före nyår och för Norrberget under första halvåret nästa år.

Planerna på 16 vindkraftverk vid Norrberget och 39 vid Målarberget har, som P4 Västmanland berättat tidigare, rört upp känslorna hos de som bor och verkar i närheten.

– Oron är fantastiskt svår att hantera för vår del, säger Fredrik Sander till P4 Västmanland.

Han framhåller att det inom företaget finns en förståelse för att människor blir oroliga för att deras närmiljö kommer att förändras.

– Men jag vet inte riktigt hur vi ska ta hand om oron på annat sätt än att vi faktiskt lyssnar och tar in, och vi har i olika avseenden också förändrat parkernas utformning med hänsyn till de synpunkter som har kommit in, säger Fredrik Sander.

Det är inte vindkraftsbolaget som bestämmer om byggena av vindkraftsparkerna ska bli av eller ej.

– Det är ju inte vi som beslutar, det sker ju en opartisk bedömning hos tillståndsmyndigheten. Det är de som tillvaratar alla de intressen som finns i området.

– Är det så att vår anläggning bedöms ha för stor negativ påverkan på olika andra intressen som finns här så kommer vi inte att få tillstånd, säger VKS Vindkrafts projektledare Fredrik Sander.