Leversvikt blir fråga för landstingsfullmäktige

Landstingspolitikern Helena Hagberg (FP) vill nu veta hur Landstinget Västmanland arbetar med frågan om alkoholrelaterad leversvikt. Hon ställer frågan med anledning av ett nyhetsinslag i P4 Västmanland, där blod-och magtarmavdelningen på sjukhuset i Västerås larmade om att man ser att allt fler yngre patienter vårdas för alkoholrelaterad leversvikt.

Helela Hagberg ställer frågan i en interpellation till nästa landstingsfullmäktige i slutet av november.

Hon vill också  veta vad ansvarigt landstingsråd gör för att förbättra informationen om alkoholrelaterade sjukdomar ur ett folkhälsoperspektiv.