Risk för olika bistånd till äldre i Köping och Kolsva

Äldreomsorgens biståndshandläggare i Köpings kommun jobbar inte på samma sätt. Den kritiken framkommer efter en granskning som kommunrevisionen har gjort. Man pekar på skillnader mellan Kolsva och resten av kommunen.

Handläggarna i Kolsva kommundel har näst intill obefintlig kontakt med handläggarna i resten av kommunen, och de båda kommundelarna jobbar också på olika sätt.

Det kan leda till skillnader i den service invånarna får, vilket revisorerna ser som ett stort problem.

Senast vid årsskiftet ska de båda avdelningarna svara på hur situationen kan förbättras.