Landstinget vill använda mindre antibiotika

1:37 min

I dag är det den så kallade antibiotikadagen då man uppmärksammar det växande problemet med antibiotikaresistens i samhället. I Västmanland har användningen av antibiotika börjat minska.

I Västmanland har det skett en minskning med fyra procent det senaste året, vilket är en bra början, säger landstingets smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

– Vi ser att det kommer fortsätta minska även nästa år.

I Sverige har man länge försökt få bort den onödiga användningen av antibiotika och i landstinget Västmanland har det nu alltså skett en minskning med 4 % - men vilka patienter är det då som inte längre får antibiotika utskrivet? 

– Framför allt är det till exempel personer med förkylningar, där det inte är någon nytta med att skriva ut antibiotika, säger Jan Smedjegård.

I senaste mätningen har antibiotikaanvändningen minskat med nästan 9 procent i i snitt i Sverige det senaste året. Västmanland skulle kunna bli bättre på den här punkten, säger Jan Smedjegård. 

– Vi har en målsättning om att få ner användningen med totalt en tredjedel.