Våldsamt på Salberga

3:15 min

Salberga är det tredje mest våldspräglade fängelset i landet. På knappt två år har nästan 50 fall av hot eller våld rapporterats på anstalten Salberga utanför Sala, enligt en undersökning som Dagens Nyheter har gjort.

För första gången har antalet rapporter om hot och våld mellan fångar på svenska fängelser sammanställts. Listan över de mest våldsdrabbade fängelserna toppas av Kumla, följt av Hall och Salberga. Under perioden januari 2012 till 5 november 2013 har Salberga rapporterat 47 fall av hot och våld. 

Det är osäkert hur stort mörker talet är och många fångar uppges vara för rädda för att rapportera händelser. 

Kriminalvårdschefen på Salberga kunde inte medverka istället uttalar sig Kenneth Gustavsson, chef på Kumla. 

 – I första hand handlar det om storlek, Salberga och Kumla är Sveriges största anstalter, det händer därför fler händelser där. Många av de här situationerna är egentligen ganska banala, ett litet bråk i köket exempelvis, och inte alls särskilt våldsamma, säger Kenneth Gustavsson.

Hur bra kontroll har ni över situationen?

– Jag tror att vi har god kontroll över det som sker på fängelserna. De är väldigt välbevakade med kameror.n.

Vad gör ni för att förhindra att intagna hotas eller skadas?

– Vi jobbar varje dag med vålds- och hotproblematik. Det handlar bland annat om att hålla koll på vilka interner som kanske på grund av gängtillhörighet inte borde vara nära varandra.

Christer Karlsson är förbundsordförande i Kriminellas revansch i samhället tror att det finns många skäl till våldet. 

– Det beror på vem du är och vad du har gjort. Det förekommer att folk tar reda på vilka som är sexualbrottslingar eller angivare, och de kan få stryk. Men om du är stor knarklangare eller mördare har du högre status, säger Christer Karlsson.

Varför är Salberga extra våldsdrabbat?

Salberga är en stor anstalt och den är byggd på konstigt sätt. Det finns också många hotbilder med olika typer av brottskaraktärer inom anstalten.

Vad borde göras?

– Kriminalvården tar inte tag i att jobba med våldskapitalet – vad det är som triggar fångarna. Varför så många har lätt att använda våld? Försöka höja kompetensen hos de interna att lösa konflikter med ord istället för nävarna kan vara en framgångsväg.