Missad cancer utreds av Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg, IVO kritiserar landstinget Västmanland och en läkare på familjeläkarmottagningen i Hallstahammar. Myndigheten har nu även öppnat ett tillsynsärende när det gäller läkaren.

Läkaren har enligt IVO brustit i vården och behandlingen av en kvinnlig patient med en elakartad tumör i underlivet. Kvinna undersöktes vid tre tillfällen och undersökningen har enligt IVO varit bristfällig.

Läkarens agerande har utgjort en fara för patientsäkerheten och myndigheten anser även att verksamhetchefens brustit genom ett passivt och otillfredställande agerande.

Efter patientens klagomål i mars i år borde en ordentlig utredning och en lex Maria-anmälan gjorts, anser IVO.