Länsstyrelsen synar nedlagda plantskolor

1:25 min

Länsstyrelsen ska granska gamla plantskolor och handelsträdgårdar för att ta reda på var det kan finnas gifter som kan innebära en risk för människor och miljö.

Sedan slutet av 90-talet kartlägger länsstyrelsen i Västmanland misstänkt förorenad mark, där föroreningarna är orsakade av verksamheter som nu är nedlagda.

Så just nu får omkring två hundra ägare till nedlagda plantskolor och handelsträdgårdar i Västmanland ett brev från länsstyrelsen med uppmaningen att berätta vad de vet om den tidigare verksamheten.

– Vi tittar på verksamhetstiden och försöker få uppgifter om vilka bekämpningsmedel de använt och omfattningen av verksamheten, säger CJ Carlbom på länsstyrelsen i Västmanland.

Det är alltså främst plantskolornas flitiga bruk av bekämpningsmedel som kan bli farligt för människor och miljö. Bland annat har man använt sig av DDT, ett insektsgift som förbjöds i Sverige i början av sjuttiotalet.

– DDT kan vara hormonstörande och påverka vattenlevande organismer men det måste finnas en tillräckligt hög halt för att det ska vara farligt, säger CJ Carlbom.

Länsstyrelsens inventering av gamla plantskolor ska vara klar i slutet av året.