Sjukhus fick gasflaskor med felaktig skyddsmutter

Sjukhuset i Västerås fick vid tre tillfällen gasflaskor med felaktig skyddsmutter. Landstingets gasansvarige har anmält händelsen till Läkemedelsverket, eftersom det kunde ha försenat behandlingen av sjuka patienter.

Gasflaskorna var försedda med en skyddsmutter som inte hade europastandard och som landstinget saknade nyckel till.

Trots att landstinget kontaktade tillverkaren, Yara Praxir, redan efter den första felaktiga leveransen i juni förra året, kom det felaktiga luftflaskor två gånger till i november.

Företaget har nu lovat att det inte ska hända fler gånger.