Tågstation i Fagersta ska bli tryggare

0:35 min

Området kring tågstationen Fagersta norra upplevs som en otrygg plats som är ganska mörk och öde kvällstid och med en hel del sly som inte ger så mycket insyn. Men nu ska det bli bättring.

Efter att Fagerstabor kontaktat Fagersta kommun om att platsen upplevs otrygg har kommunen beslutat att göra något åt problemet.

– Det är ganska förståeligt att man upplever det otryggt, det är sly och buskage och ganska dålig belysning. Och sedan ligger ju Fagersta norra lite avskilt ifrån bebyggelsen, det är ju i huvudsak ett kontorshotell som finns som närmsta granne, säger kommunalrådet Stig Henriksson (V).

– Så det vi ska göra är vidta åtgärder. Rensa upp vad det gäller buskar och sly, titta på belysningen och prata med andra fastighetsägare i området om de är intresserade av att öka upplevelsen av trygghet.

Fagerstas kommunstyrelse fattade beslut om åtgärderna under tisdagen.