Elev felaktigt placerad i särskola

En placering av en elev som placerats i särskolan i Västerås granskas nu av Skolinspektionen. Västerås kommun ska senast 29 januari yttra sig över placering som anmälts till Skolinspektionen.

Anmälan är gjord av en elev som under sex års tid placerades i särskolan, från årskurs sju till gymnasiesärskolan.

Enligt den anmälan som gjordes i december var placeringen felaktig och ett psykologutlåtande visar att eleven var fullt normalbegåvad. Efter utlåtandet skrevs eleven ut från särskolan hösten 2010.

Skolinspektionen vill bland annat veta vilka utredningar som låg till grund för särskoleplaceringen.