Frågetecken kring chefsavgång i Arboga

1:30 min

Kommunrevisorerna i Arboga granskar just nu om det gick rätt till då den tidigare chefen för fritids- och kulturförvaltningen fick lämna sin tjänst i somras. Kommunalrådet Olle Ytterberg försvarar förfarandet.

Förvaltningschefen lämnade sin tjänst med omedelbar verkan, efter samtal med kommunledningen. Flera ledamöter i  fritids- och kulturnämnden i Arboga är nu kritiska till att de inte fått veta orsaken till det här, eller vara med och påverka beslutet. Ledamoten Elisabeth Bertö (M) menar till exempel att det känns som att det hela inte gått rätt till.

– Vi har alltså inte fått veta någonting. Det känns lite obehagligt när ett sådan här beslut fattas ovanför huvudet på nämnden, säger hon.

Det var i början av sommaren som den dåvarande tillförordnade förvaltningschefen för fritids- och kulturförvaltningen i Arboga kallades till ett möte med bland andra kommunalrådet Olle Ytterberg och kommunchefen Jerker Parksjö.

Det resulterade i en överenskommelse om att chefen på egen begäran omedelbart skulle avsluta sin anställning och samtidigt få tolv månadslöner på sammanlagt 484 620 kr.

Avgången kom enligt Elisabeth Bertö som en total överraskning för ledamöterna i fritids- och kulturnämnden och kommunrevisorerna granskar nu om det hela gick rätt till. Revisionsrapporten ska vara klar om ett par veckor.

Enligt Olle Ytterberg är det på grund av hänsyn mot den tidigare chefen som orsaken till det hela hållits hemlig och han har inga problem med att fallet granskas.

– Jag är övertygad att det inte finns några brister i vårt agerande men det får ju förstås revisionen avgöra, säger han.

Han tillägger också att han så här ett halvår senare efter det inträffade inte har ändrat ståndpunkt kring att chefen fick sluta.

– Jag skulle ta samma beslut idag och skulle göra det igen, säger han.