De rödgröna i Västerås vill inrätta HBTQ-piloter

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vill utreda om man ska ha så kallade HBTQ-piloter, som ska sprida kunskap om könsfrågor, i stadens pedagogiska verksamheter.

– Utan en aktiv strategi finns risken att elever bemöts olika baserat på sexuell läggning, kön, könsidentitet, etnicitet eller andra sociala kategoriseringar som bryter mot den rådande normer, menar de.

De skriver bland annat att det är viktigt att all skolpersonal möter varje elev utifrån dess individuella egenskaper, och att man motverkar stereotypa roller, men att många pedagoger i dag saknar utbildning och verktyg hur man ska göra.