Stabila priser på skogsmark

Priserna på skogsmark har första halvåret i år stått stilla efter två år med sjunkande priser, enligt mäklarföretaget LRF Konsult som för prisstatistik på skogs- och lantbruksfastigheter. Men sjunkande priser väntas i det brandhärjade området i Västmanland.

De regionala skillnaderna är stora. Sjunkande priser i det norrländska inlandet och ökande i södra Sverige.

Och för skogsägarna i det brandhärjade området i Västmanland tror LRF konsult att priserna rasar kraftigt. Men i närliggande områden, där branden inte påverkat marken, tror de däremot på stigande priser framöver.

Köper du skogsmark i södra Sverige betalar du i genomsnitt 539 kr/m³ skog jämfört med 237 kr/m³ skog i Norrland. I mellersta Sverige är priserna ner 1 procent och här betalar du 385 kr/m³ skog.