Trångt på äldreboenden i Fagersta

1:27 min

Från ett säkerhetsperspektiv är det olämpligt att äldre delar boende med andra. Trots det är det så verkligheten har sett ut ut på äldreboenden i Fagersta.

Det är direkt olämpligt menar Lennart Lindeskär från Sveriges pensionärsförbund, och han är på det klara med vad som måste ske.

– Det måste till en utbyggnad. En kortsiktig utbyggnad för att få bort köerna. Samtidigt måste man planera på längre sikt. de stora 40-talistkullarna kan ju behöva boende framöver de också.

Hur akut är läget just nu?

– När det gäller permanenta boenden så har det varit väldigt långa köer och väntetider. Effekterna blir att människor bor hemma alldeles för länge. I och för sig med hemtjänst, men de borde få möjligheten att komma till ett annat boende, säger Lennart Lindeskär från Sveriges pensionärsförbund.

Birgitta Sjö Nilsson, från Svenska Kommunal Pensionärers förbund, är inne på samma linje. Hon menar samtidigt att kommunen borde kunnat förutse hur situationen skulle utveckla sig i Fagersta.

– Vi har ju inte tagit hand om det här från början och sett utvecklingen. Folk blir äldre och kommer hem tidigare från sjukhus och så vidare. Nu står vi där vi är i dag.