Remisskrav hinder när ny patientlag börjar gälla

1:32 min

Vid årsskiftet börjar en ny patientlagen att gälla. Lagen gör det möjligt för patienter att söka vård i hela landet. Men landstingets remisskrav till specialistvården kan bli ett hinder.

Alliansen vill ta bort kravet, men socialdemokraten Denise Norström vill först se hur andra landsting gjort innan kravet tas bort.

Denise Norström säger att landstinget under hösten ska se hur andra har gjort innan man fattar ett beslut om att ta bort remisskravet till specialistvården.

– Vi vill titta på flera, det finns olika modeller. Den dag vi tar bort det här ska det också fungera för vården och för västmanlänningen. Det ska finnas ett tryggt system för hur sökningen går till utan att man ska behöva gå via en familjeläkare som man måste göra idag, säger landstingsrådet Denise Norström till P4 Västmanland.

Landstingets remisskrav för att träffa en specialist i den öppna vården, kan alltså bli ett hinder för patienten, när den nya Patientlagen börjar gälla 1 januari 2015. En lag som ger patienten mer makt att bestämma mer själv. Patienten ska bland annat kunna välja den vårdcentral, läkare eller specialistmottagning som man vill gå till.

Men som Patientlagen är skriven är det hemlandstinget remissregler som styr. Krävs det remiss för att träffa en specialist så måste man ha det, även om ett annat landsting inte har det kravet.

Från alliansen är man tydlig, remisskravet ska bort, säger moderaten Tomas Högström till P4 Västmanland.

Ett lika klart besked kan däremot inte Denise Norström ge idag.

– Vi har påbörjat det här jobbet och vi behöver bara hitta vilken teknik vi ska använda så borde vi kunna komma till skott. Men det gäller också att våra specialistmottagningar är förberedda på systemförändringen. Det får inte bli kaos för patienterna för att våra specialistmottagningar inte är beredda på ett förändrat system, säger Denise Norström.