Motorcyklister kräver säkrare vägräcken

1:31 min

Motorcyklister löper stor risk att dödas om de kraschar in i vajerräcken på våra vägar. Det anser föreningen Sveriges Motorcyklister - SMC.

Omkring 30-40 motorcyklister dör varje år i olyckor i Sverige.

Nu kräver Föreningen Sveriges Motorcyklister, SMC, att Trafikverket byter ut farliga mitt- och sidoräcken på vägarna.

– Om man tittar på olyckorna som sker så är det ju otroligt allvarliga olyckor som sker när motorcyklister kraschar med mitträcken, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare hos Sveriges motorcyklister.

Hittills i år har 22 personer dött i en motorcykelolycka. Sex av dessa har dött efter att dom kört in i ett mitt- eller sidoräcke på en väg eller att de slungats mot ett räcke.

– Vi vill att befintliga räcken ska bytas ut mot släta räcken utan utstickande detaljer eller stolpar, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare hos Sveriges motorcyklister.

På Trafikverket håller man med om att mitträcken borde kunna vara bättre utformade men att situationen är svår.

– Släta räcken är en jättebra idé, men de måste också vara enegiupptagande, det vill säga, ge med sig lite vid en smäll, och där är vi inte framme ännu, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.