Stramare regler för politikers pensioner

1:52 min

Tidigare kunde avgående politiker i en del fall få ut så kallad visstidspension redan från 50 års ålder, men nu har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram nya riktlinjer. Alla kommuner i Västmanland väljer att följa de nya riktlinjerna.

– Jag tycker det är bra att man tillämpar de riktlinjer som nu är föreslagna från Sveriges kommuner och landsting därför att det här är en väldigt komplex fråga.

– Så det är bra att man har gjort ett ordentligt förarbete innan man fattar besluten, säger Carola Gunnarsson (C) i Sala,  tredje vice ordförande i SKL:s styrelse.

I slutet av 2011 gjorde Sveriges Radio en landsomfattande granskning av pensionerna för ledande politiker i kommuner och landsting, som kommunal- och landstingsråd.

Reglerna kunde i vissa fall ge så kallad visstidspension redan från 50 års ålder. Exempelvis fick kommunalrådet Kjell Söderström i Arboga år 2004 pension vid 52 års ålder och flyttade till Filippinerna.

Sveriges kommuner och landsting har nu tagit fram nya riktlinjer, som ger ledande politiker som slutar ett omställningsstöd i som längst tre år, för den som fyllt 61 år kan dock stödet förlängas med ett år i taget.

De nya reglerna kommer att gälla nytillträdda politiker efter valet i de kommuner och landsting som väljer att följa riktlinjerna.

I Västmanland väntas landstinget och alla kommuner utom en ha infört de nya omställningsreglerna före valet.

I Hallstahammar man väntar man med beslut tills strax efter valet, i oktober-november. Reglerna kommer ändå att gälla likadant som i de andra kommunerna, men det blir det nyvalda fullmäktige istället för det gamla som fattar beslut om reglerna.

Det är inte helt lyckat, tycker Carola Gunnarsson i Sala.

– Det blir ju lite bekymmersamt på det sättet att då kommer man ju att sitta och fatta beslut om sina egna villkor och det är aldrig bra, säger hon.

Men det Socialdemokratiska kommunalrådet Catarina Pettersson i Hallstahammar resonerar annorlunda:

– Det är delvis för att vi ibland får kritik från vår opposition att de inte kan vara med och besluta om saker, att vi tar det här i förtid.

– Så nu finns det ett förslag som det nya fullmäktige får ta ställning till, så får vi se vilka det är som har majoritet i det nya fullmäktige och om man säger ja eller nej till vårt förslag, säger Catarina Pettersson till P4 Västmanland.