Skador i brandområdet ska kartläggas

1:08 min

Regeringen har gett i uppdrag till Trafikverket att se över vilka skador som uppkommit på vägar och järnvägar efter den stora branden i länet.

Peter Linnskog som är samhällsplanerare på Trafikverket berättar att de har ganska bra koll på de större vägarna men att de har sämre koll på de mindre vägarna då de inte fått komma in i området ännu.

– Under branden har både den statliga infrastrukturen och enskilda vägar och skogsbilvägar påverkats av branden men också av räddningsinsatsen i området. Då måste vi se över hur pass stora skador som uppstått på infrastrukturen, säger Peter Linnskog.

Va där det ni kommer att titta efter?

– Till exempel hur det ser ut på det enskilda vägnätet. Vi vet att järnväg och de större statliga vägarna i området klarat sig förhållandevis väl. Däremot har de mindre vägarna påverkats, till exempel plasttrummor under vägen som kan ha smält. Sådana skador måste vi kartlägga hur omfattande de är, säger Peter Linnskog, samhällsplanerare på Trafikverket.