Nya system ska varna för skogsbränder på vintern

1:35 min

Sverige saknar idag prognoser för brand i skog och mark vintertid. För att undvika bränder som sommarens stora skogsbrand i Västmanland ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, nu ta fram nya varningsystem.

Det hade varit varmt och torrt en längre tid när branden uppstod i samband med skogsarbete vid ett kalhygge sydväst om Sala. Under flera dagar när branden rasade som värst var temperaturen cirka 30 grader med hård blåst.

Erfarenheter från Norge visar att det även kan bli snustorrt i markerna under en kall vinter om det inte snöar under längre tid och blåser torrt.

Tre storbränder rasade i ljunghedar på olika ställen i södra Norge i januari i år. Totalt brann 100 fastigheter brann ned.

Eftersom Norge liknar Sverige både i klimat och vegetation, bör något liknande kunna hända även här.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har hittills inte räknat med att behöva ge brandvarningar under vintern, utan stänger ned den verksamheten under vinterhalvåret.

Men nu ska myndigheten i samråd med SMHI ta fram datormodeller som även kan ge vinterbrandsprognoser via app och webbplats.

– Erfarenheterna från Norge är solklara egentligen. Vi måste se till att ha ett operativt system även under vinterhalvåret som bevakar vegetationsbrandsrisken på något sätt, säger brandingenjör Leif Sandahl på MSB.

– Vi ska inte komma i en situation då vi inte vet om risknivån, det vore dumdristigt.