Avtal om ambulanshelikopter klart

Landstingsstyrelsen godkände i går ett samarbetsavtal om ambulanshelikopter inom Uppsala/Örebroregionen, där Västmanland ingår.

Det betyder att patienter i Västmanland får ökad möjlighet att åka ambulanshelikopter vid brådskande olycks- eller sjukdomsfall. Men avtalet omfattar även krissituationer och transport mellan sjukhus av patienter som kräver kvalificerad intensivvård under transport.

Tidigare är det bara Landstinget i Uppsala län som haft ambulanshelikopter i regionen. Men i år har även Värmland köpt en ambulanshelikopter och 2015 får även Dalarna en helikopter. Båda landstingen ingår i regionen.

Avtalet gäller till sista december 2015.