Många utlandsfödda förgiftade av flugsvamp

3:29 min

Bara den senaste veckan har tio personer i Sverige förgiftats efter att ha ätit vit flugsvamp. Alla drabbade är födda utomlands och nu försöker Giftinformationscentralen nå ut med flerspråkig information för att minska förgiftningstillbuden.

Att vår giftiga vita flugsvamp påminner om flera ätliga svampar i andra länder ställer till problem för många turister och nyanlända. Bara den senaste veckan har tio personer med utländsk härkomst vårdats för svåra förgiftningssymptom.

Bristen på information är en bidragande faktor tror man från giftinformationscentralens sida, som nu tagit fram informationsmaterial på flera olika språk för att lättare nå de som inte förstått farorna.

– Vi har tagit fram en broschyr på 26 språk som man även kan ladda ner på vår hemsida där vi informerar nyanlända om hur farligt det kan vara att plocka svamp i Sverige om man inte vet vad man gör. Vi hoppas också få hjälp av migrationsverket att sprida den här broschyren och informera nyanlända om riskerna, säger Erik Linderman på Giftinformationscentralen.

– Det finns en nära släkting till den vita flugsvampen som växer i Thailand och som är ätlig. Likadant i Europa där det finns champinjoner som många plockar. Sen kommer man hit till Sverige och hittar våra champinjonliknande svampar som är direkt farliga.

Giftinformationscentralen har märkt av den här trenden under flera år och hoppas att broschyren i sig och information i media ska få trenden att vända och ge de nyanlända tillräcklig information för att i framtiden plocka svamp på ett säkrare sätt och slippa de här förgiftningstillbuden.