Skogsbrandens påverkan på vattnet ska undersökas

Havs- och vattenmyndigheten anslår tre miljoner kronor till forskning om hur skogsbranden i Västmanland påverkade bäckar, sjöar och dricksvatten. Forskningen ska ledas av Sveriges lantbruksuniversitet.

Vid en stor skogsbrand försvinner växtlighet, och ämnen från det översta markskiktet spolas ut i vattendrag. Och hur det påverkar vet man i dag inte så mycket om.

Vissa organismer kan gynnas, medan andra får det svårare.

Läs mer på Sveriges lantbruksuniversitet.