Fler friskolor riktar sig mot elever med särskilda behov

1:28 min

Antalet friskolor som riktar in sig mot elever med särskilda behov ökar i Sverige. Merparten av skolorna finns i Stockholms området men även i Västmanland finns två av landets 68 skolor.

Skolverket ser tudelat på de här skolorna och ser både fördelar och nackdelar, berättar Annika Haglund som är undervisningsråd på Skolverket.

– Det finns elever som har behov av det som de här skolorna erbjuder. Det handlar bland annat om anpassningar utifrån individuella behov och en hög lärartäthet. Det ska alltid vara barnets bästa som styr vilken skola som man väljer för det barnet. Samtidigt är utgångspunkten för hela skolväsendet i Sverige att inkludering ska vara det första alternativet för barnen, det vill sägen en skola för alla, säger Annika Haglund.

Skolorna riktar sig ofta till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autismspektrumtillstånd men även till elever med sociala svårigheter.

I Västmanland finns två friskolor som inriktar sig mot elever med särskilda behov. Grundskolan MBC i Västerås och gymnasieskolan Viljan i Surahammar.

Annika Haglund på Skolverket skulle vilja att även de kommunala skolorna ska kunna inrikta sig på ett liknande sätt, något som inte går om skollagen inte ändras.

– Vi tycker att kommuner också ska ha rätt att ha skolor som har en inriktning mot särskilt stöd. Tolkningen nu är att bara friskolor kan ha en skola med inriktning till elever i behov av särskilt stöd men vi tycker att kommunala skolor ska ha samma möjlighet, säger Annika Haglund.