Alkohol i Västerås parker ska utredas mer

Det blev inget beslut angående att tillåta västeråsarna att dricka alkolhol i stadens parker vid kommunfullmäktiges sammanträde igår kväll. Däremot blev det debatt.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var emot förslaget om att tillåta alkoholdrickande i Vasaparken och Rudbecksparken samt på Teliaplan och Djäkneberget under eftermiddagar och kvällar.

Till slut beslutade politikerna i Västerås kommunfullmäktige att återremittera ärendet, på förslag av Staffan Jansson (S).

Nu ska förslaget genomgå en bred översyn innan det kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut nästa gång. Bland annat ska polisen få yttra sig.