Miljonaffären sprack för Hallstahammar

0:33 min

Det blir ingen försäljning av Kantzowska gymnasiets lokaler och industribyggnaden Västra fabriken i Hallstahammar, till bolaget Offentliga hus.

Kommunen häver avtalet efter att bolaget inte betalat de 45 miljoner kronor som företaget och kommunen kommit överens om.

Offentliga hus vd Erik Adelsohn menar att bolaget backat från affären och inte betalat pengarna eftersom man, under resans gång, upptäckt att Västra fabriken kan ligga på förorenad mark.

Han menar att bolaget skulle riskera att behöva betala många miljoner i saneringskostader, om det framöver visar sig att marken måste saneras.

Men Hallstahammar socialdemokratiska kommunalråd Catarina Pettersson ger inte mycket för den förklaringen.

– Att Västra fabriken är en industrifastighet visste man om från början, det visste man också när man erbjöd kommunen 45 miljoner kronor för de här två fastigheterna.

– Det finns ingenting som har uppkommit där man har visat på att det finns någon miljöskuld för fastigheten och, det är inskrivet i avtalet hur man ska hantera saken utifall det skulle uppkomma ett sådant läge längre fram.

Så du köper inte den förklaringen?

– Det gör jag inte, nej, säger Catarina Pettersson.