Brist på sjuksköterskor i avancerad hemsjukvård

1 september tog sjukhuset i Köping över den avancerade hemsjukvården i de västra delarna av länet från onklologkliniken i Västerås. Sjukhuset har än så länge bara lyckats rekrytera tre av sex sjuksköterskor som ska vårda svårt sjuka patienter i hemmet, säger Jan Saaf verksamhetschef.

Verksamheten tar nu hjälp av andra resurser på sjukhuset och inom kommunen.

AH-teamet har även några vårdplatser inne på sjukhuset för svårt sjuka patienter som har behov av palliativ vård, säger Jan Saaf.

AH-teamet vårdar svårt sjuka patienter dygnet runt och den största delen av vården sker i hemmet.