Misstänkta minor var filter

Under rivningen av Skogslundsskolan i Surahammar hittades igår vad man trodde var flera landminor under byggnaden. Polisen tillkallades, och det visade sig att det inte var några minor - det var gamla luftfilter till skyddsrum.

Det var efter kontakt med bombgruppen i Stockholm - bland annat skickade man bilder på det man hittat via MMS - konstaterades att det rörde sig om gamla luftfilter till skyddsrum.

Luftfiltren är helt ofarliga att hantera.

Byggnadsarbetarna kunde fortsätta med sitt arbete under eftermiddagen, rapporterar polisen.