Vill göra reservat av brandområdet

3:08 min

Den stora skogsbranden i Västmanland ger en möjlighet att skapa det största skyddade skogsområdet i södra Skandinavien, och det till låg kostnad. Det skriver 21 professorer i en artikel på DN Debatt idag.

Ett sådant jättelikt, skyddat reservat skulle bli unikt och mycket viktigt för naturvården, dessutom en tillgång för både turistnäringen och friluftslivet, skriver professorerna.

De hänvisar till att det bor 3,5 miljoner människor inom 15 mil från brandområdets gränser.

Men det är bråttom, menar de, och påpekar att skogsbruket inom kort kommer att påbörja sitt uttag av virke, och anser att en reservatsplanering bör starta omgående.

De uppmanar miljöministern att agera snabbt, innan det historiska tillfället försvinner.

En av professorerna är Henrik Andrén, professor i viltekologi på Grimsö forskningsstation som hör till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Det är ju en förfärlig händelse för dem som har fått sina fastigheter förstörda och skogen nedbrunnen, säger han till P4 Västmanland.

Men som ekolog ser han till möjligheterna med katastrofen:

– Ett jättestort reservat skulle vara helt unikt i den här delen av landet. Alla andra stora reservat finns i den norra delen av Sverige, säger Henrik Andrén.

– Det saknas något helt i den här stilen i södra Skandinavien.

Ett stort sammanhängande brandområde har kvaliteter som ett vanligt skogsområde saknar, framhåller de 21 professorerna på DN Debatt, genom att en del växter, djur och svampar är anpassade till och därför beroende av brand med förkolnade träd och upphettad mark.

– Här skulle djur och natur sköta sig självt i ett större område och inte påverkas av omgivningarna, säger professor Henrik Andrén till P4 Västmanland.

Artikelförfattarna uppmanar miljöministern att agera snabbt, innan det historiska tillfället försvinner.

Brandområdet bör avsättas som reservat med nya ekonomiska medel, så att inte den redan hårt ansträngda naturvårdsbudgeten pressas ytterligare, anser de,

De 21 professorerna verkar också försöka göra frågan om reservatet till en valfråga, och skriver:

"Vilka partier är beredda att framföra detta som ett vallöfte?"