Folkbildare allt viktigare för asylsökande

1:36 min

Nu märker Folkbildningsrådet ett ökande behov av att studieförbund utbildar asylsökande på Migrationsverkets anläggningar i bland annat Västmanland, och efterlyser mer kommunala bidrag.

Som vi berättat är det hårt tryck på studieförbund i Västmanland och på andra håll i landet, när asylsökande på Migrationsverkets anläggningar vill lära sig svenska.

Det här märker man också på central nivå, säger Carola Gunnarsson (C)  från Sala som sitter med i Folkbildningsrådet.

– Det är ett ökande behov. På allt fler platser ser man också vilken nytta folkbildningen kan göra.  Det handlar dels om att lära ut svenska men också kunskap och information om hur svenska samhället fungerar och inte minst demokratifrågor, säger Carola Gunnarsson. 

Ett permanent uppehållstillstånd ger rätt till kommunal undervisning i svenska, sfi. Men det gäller inte de som väntar på besked om uppehållstillstånd på någon av Migrationsverkets anläggningar. Migrationsverket ordnar inga språkkurser, och då står hoppet till studieförbunden. Men resurserna är begränsade.

– Generellt sett är det ett problem idag att kommunerna dragit ner på anslagen till folkbildningen. Nu blir man uppmärksam på vilken nytta folkbildningen kan göra, och därmed hoppas jag att kommunerna ser vikten av att ge större anslag lokalt.

Studieförbunden har inga pengar vikta för att jobba med just asylsökande, utan försöker rekrytera frivilliga som ställer upp ideellt. Det inkräktar inte på ordinarie verksamhet, tvärtom, säger Carola Gunnarsson.

– Det kan innebära att man också får andra deltagare i sin ordinarie verksamhet, att man breddar sitt arbete och får nya kontaktytor.

Men det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar om en skyldighet. Det är fortfarande  staten som ansvarar för Migrationsverkets anläggningar, betonar Carola Gunnarsson.

– Man kan aldrig som folkbildare och civila överta ett ansvar för en verksamhet, säger Folkbildningsrådets Carola Gunnarsson (C) från Sala.