Fler ST-läkare krävs för att minska kostnaden för hyrläkare

1:45 min

Landstingets egna vårdcentraler måste spara minst 20 miljoner och kostnaden för hyrläkare är en bidragande orsak till underskottet. 30 miljoner var kostnaden för hyrläkare 2013, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Lennart Iselius. 

Läkarbristen är ett skäl till varför landstingets vårdcentraler har det svårt ekonomiskt. 2013 var kostnaden för hyrläkare inom primärvården 30 miljoner kronor, säger Lennart Iselius hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Västmanland.

– Ja det är en stor summa pengar och det är det som är orsaken till det här ekonomiska underskottet. Enda sättet är att utbilda egna och behålla dem säger Lennart Iselius, som gjort en översyn av landstingets egna vårdcentraler i syfte att förbättra det som inte fungerar och för att minska kostnaderna.

Det är framförallt bristen på läkare och vad landstinget måste göra för att långsiktigt klara läkarbemanningen som är i fokus och under de kommande fem åren så går också ett 30-tal allmänläkare i pension.

– För att kunna lösa det på sikt så måste vi ha fler primärvårdsläkare, ST-läkare och ST-läkare under utbildning för att lösa det här, säger Lennart Iselius.

När det gäller ST-läkare så har landstinget en hel del att arbeta med. 2012 var Landstinget Västmanland nämligen sämst i landet och landstinget hade då lägst andel ST-läkare inom primärvården.

Men nu ska de bli fler och mer pengar kommer att skjutas till, säger Lennart Iselius till P4 Västmanland.