Öppna frågor ger 1177 bättre svar

0:45 min

Ny forskning visar att patientsäkerheten ökar om sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen 1177 "hummar" och använder öppna frågor när de intervjuar patienter som ringer.

Det uppmuntrar nämligen patienterna att berätta mer ingående om sina hälsoproblem.

Det visar en ny studie som Inger Holmström, professor i vårdvetenskap vid Mälardalens Högskola, har varit med och tagit fram.

– Vi tror ju att genom att använda den här typen av samtalsstrategier får sjuksköterkan helt enkelt uppringaren att berätta mer om sina symptom och sin hälsa.

– På det sättet får sköterskan ett bättre underlag för att göra en bedömning som blir säkrare och bättre.

Det kan låta självklart att man ska ställa öppna frågor, medger Inger Holmström, men hon menar att både sköterskor och läkare ofta tränas i att ställa slutna frågor, exempelvis "Hur hög är febern?"

– Det ger ju enstaviga ja- och nejsvar från uppringaren och då kan man missa information, säger Inger Holmström till P4 Västmanland.