Pia Nilsson (S) lovar inga statliga pengar för myggbekämpning

1:40 min

Det är osäkert om det blir mer statliga pengar till myggbekämpningen i nedre Dalälvsområdet. Inte heller den Socialdemokratiska riksdagsledamoten Pia Nilsson, som tidigare har kämpat för myggbekämpningen, kan inte heller hon lova några mer statliga pengar till de myggdrabbade områdena.

– Min ambition och hela regeringen ambition är att den här frågan ska få en långsiktig lösning.

Hon hänvisar dock att först måste Naturvårdsverket göra sin undersökning där verket ska utvärdera tidigare insatser så regeringen får bättre kunskap i frågan.

Pia Nilsson har alltså tidigare varit vass kritiker till förra regeringens hattande med pengar vad gäller myggbekämpningen. Då det betalades ut pengar år från år och hon hoppas och tror att den nuvarande regeringen klarar hanteringen på ett bättre sätt.

Hon avslutar dock med att säga att det just nu inte finns några pengar för myggbekämpning avsatta i budget, men hon hävdarr samtidigt att det alltid går att omfördela pengar för myggbekämpning

– Vi kommer jobba för att hitta en lösning tillsammans med stat, kommun och länsstyrelse.