Besked om vargar inför jakten

Minst en varghona måste få ungar i Västmanland, det är beskedet från Naturvårdsverket inför licensjakten på varg i länet. Det betyder att när länsstyrelsen senare fattar beslut om hur många vargar som får skjutas måste man se till att det inte skjuts fler än att en vargkull kan födas.

Sammanlagt i åtta mellansvenska län ska det födas 27 vargkullar enligt Naturvårdsverket och det gör enligt Naturvårdsverket att det finns utrymme för att skjuta sammanlagt 90 vargar i de åtta länen.