Här klipps gräset på alla gravar

3:49 min

Flera församlingar har infört en särskild avgift för att klippa gräset på kyrkogårdarnas gravar. I Västerfärnebo-Fläckebo församling har man inte infört avgiften, trots påtryckningar från länsstyrelsens begravningsombud.

Det är begravningsombud utsedda av länsstyrelsen som trycker på om att införa en avgift, med hänvisning till Begravningslagen. Om avgiften inte betalas av den som äger graven, och man inte klipper själv, blir gravplatsen oklippt och ovårdad.

I Västerfärnebo-Fläckebo församling har man än så länge inte infört avgiften. Kyrkoherde Mikael Nordin tycker att lagen är otydlig.

– Det började med att vi hörde från begravningsombuden, när vi sätter oss med budgeten, att man inte får klippa gräset på gravytan, den lilla tomten, säger Mikael Nordin.

– När jag pratar med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation så får jag besked att man ska använda pengarna kostnadseffektivt. Det är vårt ansvar och de pengarna förvaltar vi av staten, begravningsavgiften. 

– Det är mer effektivt, självklart, att klippa rakt över kyrkogården än att stanna och göra en U-sväng och fråga sin kollega "Skulle vi klippa här?"

– Den jag pratade med tyckte det var självklart att vi klipper gräset där, säger Mikael Nordin till P4 Västmanland.

Kyrkogårdsarbetarna i Västerfärnebo-Fläckebo församling klipper gräset på alla gravar och man tar än så länge inte betalt för att göra det.

Men det gör allt fler församlingar, exempelvis Norberg-Karbenning församling som införde en avgift på 250 kronor den 1 januari 2014.

Sala, Norrby och Möklinta pastorat tar nästa år 275 kronor för gräsklippning och grundskötsel och hänvisar till vad som står i Begravningslagen. En lag som kyrkoherde Mikael Nordin alltså tycker går att tolka på olika sätt.

Det är bra som det är i Västerfärnebo-Fläckebo församling, menar Mats Fläckerud, kyrkogårdsvaktmästare sedan 40 år tillbaka:

– Vi trivs ju jättebra på jobbet som det är idag. Kommer det bli så att vi inte får klippa och trimma runt stenarna då kommer man absolut inte att trivas på jobbet. Sedan tycker jag synd om en del människor som kan ha flera gravar att sköta.

– Det blir ju en kostnad för människor. Personligen tycker jag också att man går tillbaka i tiden till fattiga och rika. Man ser väl att de här är fattiga som inte har råd att betala för skötsel.

Vad ser du framför dig?

– Det blir så att folk inte tycker att vi kan göra vårt jobb, och vi får inte göra vårt jobb anser jag, säger kyrkogårdsvaktmästare Mats Fläckerud till P4 Västmanland.

Nu håller man på att skaffa sig en överblick över alla gravrättsägare och först när man har en fullständig koll kan man besluta om man ska införa en avgift eller inte, enligt kyrkoherde Mikael Nordin.

Det är kyrkorådet i församlingen som slutligen fattar beslutet.