Fler friskolor i Västmanland

Två nya skolor får starta i Västmanland läsåret 2015/2016, och tre skolor i länet får utöka sin verksamhet. Det framgår av statistik som Skolverket publicerar i dag.

De som får starta nytt är Svartådalens skola i Sala kommun och IQRA-skolan i Västerås. 11 ansökningar om att starta ny eller utöka befintlig skola i länet har fått nej.

Brister i ansökningarna rörande prognos för elevantal, skolornas ekonomi samt skollokaler är de vanligaste orsakerna till avslag.

Statistiken gäller både grund- och gymnasieskolor.

I landet som helhet kom totalt nära 380 ansökningar in om att starta nya eller utöka skolor, av de godkändes 146.