Magsjuka stängde servicehus

Malmabergs servicehus i Västerås har infört besöksförbud. Orsaken är att en mycket smittsam magsjuka har brutit ut, orsakad av Calici-virus. Både boende och personal har insjuknat.
Besöksförbudet gäller i första hand fram till måndag, men om fler insjuknar förlängs besöksförbudet. Man har nu infört extra sträng handhygien, och även andra åtgärder, för att hindra smittspridning. - Viruset är ofarligt för en frisk och stark person, men när det kommer nära våra boende så kan det vara farligt, säger enhetschefen Christina Asp till P 4 Västmanland.