Svårt för barn med språkstörning att få hjälp

1:42 min

Föräldrar till barn som är i behov av särskilt stöd i skolan upplever ofta att det är svårt att få den hjälp de har rätt till. En grupp som är särskilt utsatt är elever med språkstörning.

Det är många föräldrar som ringer till P4 Västmanlands publikredaktör och berättar att det är svårt att få hjälp om man har barn med ADHD, dyslexi och andra diagnoser. Även om skolan har skyldighet att hjälpa alla barn.

Lena i Västerås är mamma till ett barn med språkstörning och hon har kämpat för sitt barn från förskolan till gymnasiet.

– Det är en fruktansvärd jobbig kamp. Framförallt mot rektorer och skolan som bara säger att det inte finns pengar till resurspedagoger.

Lena säger att hon går på knäna och att hon via träffar med andra föräldrar och facebook-grupper vet att de är många som känner samma sak.

– Många föräldrar orkar inte jobba heltid, många har gått i väggen och känner sig uppgivna.

En språkstörning innebär att personen kan ha svårt med långa ord, man kan ha uttalssvårigheter, och svårt att ta instruktioner av andra om talet går för fort. Ofta behövs bilder som komplement.
Det innebär inte att personen är svagare intellektuellt. Men många gånger, precis som i Lenas fall, skickas barnet istället på utredning av autism och erbjuds en placering i särskolan.

– Förutse aldrig att ett barn med språkstörning är lågbegåvad. Våra barn ska få gå i vanlig kommunal skola och ha rätt till de stöd som lagen säger att de har.

Kerstin Hill Svensson är logoped. Hon har över 40 års erfarenhet och arbetar med utbildning och utredning kring språkstörning, dyslexi och dyskalkyli. 

– Ungefär 5 procent av befolkningen har någon form av språkstörning. Det förvånar många eftersom så få känner till begreppet språkstörning. Det är en bortglömd grupp, inte prioriterad och inte identifierad.

Mamma Lena heter egentligen någonting annat.

Hela intervjun med "Lena" och Kerstin Hill Svensson hittar du nedan.